130 - 150 Kč /hod


Cena je závislá na množství napadaného sněhu

Připlatek: sobota 20% / neděle 50%